Hur vi gör för att skapa det absolut bästa grov-fodret!

Två Krone pressar Två Krone pressar Två Krone pressar Två Krone pressar Två Krone pressar Krone 890 och 870 Multibale

GreenFeed gör hästar bättre!

Allt vi gör på GreenFeed går ut på att producera det bästa möljliga hästfodret.

Vi producerar allt vårt grovfoder själva. Detta för att säkerställa bästa möjliga kvalitet!

Vi odlar på egen mark och via arrenden samt med odlings avtal med flera duktiga spanmålsodlare. 2021 kommer vi att skörda på ca 500 ha.

Planeringen av var och hur insådden ska gå till görs på vintern. Isådd sker med vältsåmaskin samtidigt som skyddsgröda sås, eller insådd i renbestånd. Efter skörden tas halmen omhand. Vi undviker att köra på insådda skiften vid regn då det lätt blir spår som kan bli kvar i vallen under flera år.

Vallen vältas på hösten för att jämnas till, men framför allt för att platta till stubben från spannmålsodlingen. Vi vältar i regel vallarna också under våren och alltid förstaårsvallarna. Detta för att jämna till så att inga jord- eller växtrester ska komma med i hösilaget.

Gödsling sker med GPS styrd gödningspridare med sektions avstängning, då vallen är grön och igång och växer, så att den kan ta upp gödningen så snabbt som möjligt. Vi försöker göra detta så att det kommer regn i nära samband med gödslingen. Vi anpassar mängden kväve till jordart, markkartering och till typ av foder som ska produceras. Är det höga näringsvärden som efterfrågas eller kommer vallen att skördas något senare och det är lägre proteinvärde som är önskvärt?

När det är dags för slåtter följer vi väderprognoserna mycket noggrant. Vi försöker att slå tidigt på morgonen. Vi anpassar slåtter till väderlek åkermarken och typ av foder som ska produceras. Vi har möjlighet att slå med såtterkross eller med endart slåtterbalk. Vänder vi på hö gör vi detta med breda maskiner 8,5-16 m för att undvika att köra i slaget gräs. All strängning sker med Elho haspel strängare för att undvika jord inblandning i gräset. Alla maskiner är utrusatde med GPS styrning för minska eventuell dubbel körning.

Vi slår med hög stubbhöjd, ca 10-15 cm, så att materialet kommer upp från marken vilket förbättrar upptorkningen. Hög stubbhöjd minskat också risken för inblandning av jord eller annat som försämrar kvalitén på fodret.

Vi eftersträvar att röra så lite som möjligt i slaget hö. Målet är att väder och vind ska torka höet ner till rätt torrsubstans. Helst vill vi bara göra en vändning. Detta sker gärna i god tid innan pressning och plastning, så att höet kan torka så jämt som möjligt. 

Med de maskiner vi har behöver vi väldigt sällan köra i gräset och riskera att de trycks med i marken och på så sätt får jord rester med i fodret.

När det är dags för pressning är det i regel bråttom för att få hösilage av samma kvalitet över hela fältet. Pressen ställs in så att pick-upen inte går för lågt och hämtar gräs under stubbhöjd. Vi låter hellre lite kort gräs vara kvar än att låta pressen finkamma marken. Detta återigen för att säkerställa foder av absolut bästa kvalitet. Vi använder storbalspressar av märket Krone en 870 multibale och en 890. Krones pressar är de som gör de hårdaste balarna för att erhålla bästa hösilaget.

Inplastningen sker i direkt samband med balpressningen med McHale 998 marknadens snabbaste inplastare.Vi lägger minst 16 lager plast på balarna. Vår målsättning är att balarna ska ligga stilla på åkern i minst en vecka innan vi plockar hem de till lagringsplatsen. Om inte det är risk för att fåglar pickar hål på balarna. Det varierar väldigt mellan olika åkrar hur hårt fågel tryck det är. Balar med pick hål från fåglar sorteras alltid bort.

Balarna lagras på hård underlag för att undvika att ganagare äter hål på lagrade balar.

Tre till fem veckor efter skörd tas analys på varje parti, alla analyser innehåller Smb. Protien, Energi, Mineraler och Sockervärde.

Efter analysvärde sorteras partierna in som Bas, Tävling eller Avel. Vi kan också ha sorten Övrigt som ofta är hösilage med övervägande andel Lusern/Käringtand.

 Balar görs i regel i storlek av 150 kg, 200-220, 300, 350-400 kg. Av dessa kan vi sedan göra små GreenFeed balar på ca 20 kg efter partier som passar våra kunders önskemål.

Alla våra maskiner är anpassede för produktion av BÄSTA möjliga grovfoder. Detta inebär bla. anpassade däck, spårvider mm.