Fråga Fredrik: Vilken är den idealiska ts-halten?

Fråga Fredrik: Vilken är den idealiska ts-halten?

Veckans fråga lyder så här:
Vad innebär ts-halt och hur ska jag förhålla mig till det när jag väljer grovfoder till min häst?

Fredriks svar: Jag får ofta frågor om ts-halter. Först och främst: ts betyder torrsubstans och är ett analysmått på hur torrt eller blött ett foder är. En ts-halt på 80 betyder till exempel att fodret består av 20 procent vatten. Jag skulle säga så här: Hästägaren vill ha ett så torrt foder som möjligt, gärna åt höhållet. Torrt hö ligger på 83-84 i ts och visar analysen över 80 klassar jag det som hö. Får hästen välja tar den med glädje ett så blött hö som möjligt, det finns det tester som visar. Då är vi nere på en ts runt 50. Under en så pass hård vinter som årets är foder med ts-halter på 50 eller lägre jobbigt att hantera eftersom det fryser. Jag skulle vilja säga att ett idealvärde för ts ligger någonstans vid 60, upp mot 70, men inte torrare än så. Då får du en process, en bättre lagringsduglighet och ett smakligare foder.

2024-01-25 09:13
Tillagd i varukorgen